Ajudes i subvencions

Deduccions de l’I.R.P.F.

Les persones amb possessió d’instal.lacions de panells fotovoltaics podran deduir entre un 20 % i un 60 % de la inversió total de les seves plaques, tant en la vivenda familiar com en una instal.lació compartida de la qual formi part.

Bonificacions de l’I.B.I.

L’altre impost de caràcter municipal subjecte a bonificació és l’I.B.I. Aquestes persones podran arribar a tenir una bonificació de fins al 50% del total de l’impost durant 5 anys, tot i que això dependrà de cada Ajuntament.

Bonificacions de l’I.C.I.O.

Aquesta ajuda, que depèn de cada Ajuntament, és la bonificació de l’I.C.I.O. (Impost sobre Construccions, Inst.lacions i Obres). A Catalunya serà de fins a un 95% de l’import total de l’impost.

Per a qualsevol aclariment, trucar al +34 638 102 679 o enviar un email a: