Responem els teus dubtes

Els panells estan formats per cèl.lules fotovoltaiques i aquestes són les encarregades de transformar l’energia de la llum del sol en energia elèctrica.

Les cèlul.les estan fetes de materiales semiconductores como el silici, que quan la llum solar els projecta fotons, tenen la capacitat d’alliberar electrons, creant d’aquesta manera un corrent elèctric.

Normalment utilitzem el silici per a les cèl.lules fotovoltaiques perquè és un material molt abundant en tota la Terra i les seves propietats físiques són molt bones per a la realització d’aquestes.

Sí. Totes les instal.lacions es rendibilitzen amb el temps.

Dependrà de les dimensions i la situació que es rendibilitzin amb més o menys anys, el que és normal és que aquestes tinguin una rendibilitat en pocs anys. Cooperativa Solar et farà un estudi en què et dirà en quants anys la teva instal.lació començarà a regalar-te l’energia.

Actualment, a Catalunya, les subvencions més importants venen de l’àmbit municipals i, en alguns casos, són molt importants ja que poden arribar a pagar-te una bona part de la instal.lació.

Cooperativa Solar et gestionarà els projectes per a què puguis acollir-te a aquestes i poder rendibilitzar la teva instal.lació ben aviat.

Consulta’ns per saber si pots acollir-te a aquestes.

Com a tota transformació de casa nostra, és necessari una sèrie de permisos per realitzar-la. Per la qual cosa, s’han de demanar els permisos pertinents al nostre Ajuntament.

Després s’haurà de legalitzar la nostra instal.lació de cara a la Generalitat de Catalunya per poder vendre els nostres excedents si així ho volem.

Cooperativa Solar s’encarregarà de tramitar tots els permisos per realitzar les instal.lacions i que aquestes compleixin tota la normativa vigent. Tots els tràmits que ho requereixin aniran visats pel Col.legi d’Enginyers.

Les instal.lacions fotovoltaiques estan totalment regulades. En Cooperativa Solar fem les instal.lacions amb seguretat i la legalitat vigent, amb un personal molt qualificat i amb molta experiència en tot tipus d’instal.lacions elèctriques.

Les instal.lacions connectades a xarxa han d’estar aprovades pels reguladors d’aquesta. Cooperativa Solar s’encarregarà de tots els tràmits que requereixin aquests permisos.

Tot el component de la instal.lació fotovoltaica ha de complir amb la normativa espanyola i europea.

Les instal.lacions s’han de realitzar segons la regulació local de cada Ajuntament i Cooperativa Solar t’ho gestionarà.

Cooperativa Solar està autoritzada per la Generalitat de Catalunya per a  registrar la instal.lació d’acord amb la normativa elèctrica i en autoconsum.

Les instal.lacions realitzades per Cooperativa Solar compleixen amb la regulació en matèria elèctrica de baixa tensió essent certificats.

Continues tenint dubtes?